ببخشید که دیر عکس گذاشتم..

فقط در یک جمله مینویسم نامزد شدن به عنوان تنها مجری زن در جشن محترم و معتبر حافظی که بنیانگذارش معلم سینمای ایران بوده،هست و خواهد بود،،برای من افتخار است..

خدا قوت به خانم معماریان گرانقدر و امید معلم عزیز

شهپر جان مثل همیشه با قاب های جذابی که بستی حالمو خوب کردی..

همسر جان..عزیز تر از جان قطعا حضور و حمایت تو انگیزه ی منو چند برابر میکنه