نمیدونم کی چی گفته بود پشت صحنه که چشام‌گرد شده بود،البته الانا دیگه طبیعیه باورکنین این روزا حداقل روزی دو بار چشام‌همینجوری گرد میشه. پ.ن. آبان_برای_زنان_ایران