با دشمنانت طورى رفتار کن که شاید روزى دوستت شوند و با دوستانت طورى رفتار کن که شاید روزى دشمن تو شوند

نظر شماهم همینه؟!

(جشنواره فیلم شهر)

#امیرمحمد_زند#بازیگر#سینما#تلویزیون#تاتر#جشنواره#فیلم#شهر