۲۸ تیرماه پیوندی میان سینما و نابینایان است‎ . استقبال فوق العاده از اولین گردهمایی سوینا ( سینمای ویژه نابینایان) با اکران فیلم «سرخ پوست» که روز گذشته با حضور بیش از ٢٥٠ نفر نابینا در پردیس سینمایی چهارسو برگزار شد. . ‌‎این رویداد که برای نخستین بار در ایران اتفاق افتاد، به همت گلاره عباسی موسس«سوینا» (سینمای ویژه نابینایان) و با حضور پری ناز ایزدیار، نیما جاویدی، پوریا عالمی، سمیرا حسن پور، مهدی رحمانی و فرشاد آذرنیا برگزار شد. . ‌‎در این اکران، حبیب رضایی بازیگر فیلم «سرخ پوست» به صورت زنده گفتارهای صوتی مورد نظر را همزمان با پخش فیلم برای دریافته نابینایان گرانقدر بازگو‌ کرد که برای حاضرین تجربه بسیارموفق و تاثیرگذاری بودو نابینایان این اتفاق را از طریق سایت رسانه ای بصورت اینترنتی برای سراسر کشور بطور مستقیم پوشش خبری دادند که بسیار مورد توجه قرار گرفت. . نکته قابل توجه این اکران استقبال فوق العاده نابینایان عزیز و خانواده هایشان از کل مراسم بود و آنها این اکران را آغاز پیوندی میان سینما و نابینایان دانستند. ‌‎سوینا (سینمای ویژه نابینان) تصمیم دارد هرماه در ‌‎پردیس چارسو یکی از فیلم های روز اکران شده را برای هموطنان نابینا با همین روش ویژه و با هماهنگی عوامل فیلمها،به نمایش گذارد. . ‌‎عکس / شهپر آرمات