دوستی دارم که به گفته نزدیکانش بیش از صد سال سن دارند. از شاگردان علامه طباطبائی بوده و از زاهدان زمانه و از عارفان و حکمای گمنام است. با بیش از صد سال سن طوری در مورد فیلم و سینما می گفت مثل این بود که فیلم بین حرفه ای است .آخرین بار که محضرش بودم سفارش می کرد حتما آقای دینانی را از نزدیک ببینید. با وجودی که از برنامه های ایشان گاها از شبکه چهار فیض می بردم اما هم کلامی با ایشان و نظراتش در مورد سینما شگفت زده ام کرد. بخصوص آنجا که از مرحوم کیا رستمی و کتابش سخن گفت.

بعد از مرحوم دولابی کمتر نفسی مثل ایشان دیده بودم.

خداوند سلامتش بدارد