واسه خوشحالیتون از جونم مایه میزارم. خدایا شکرت بابت همه چیز.