به خودت اجازه نده که فراموش کنی چقدر با ارزشی!

هیچ محدودیتی وجود ندارد

هرچه بزرگ‌تر رویاپردازی کنید، بیشتر پیشرفت میکنید

زندگى دقیقاً مثل دوربین عکاسیه

پس رو مسائل مهم تمرکز کن

لحظات خوبتو ثبت کن

نکات منفی‌رو بهتر کن

اگه کارهات خوب پیش نرفت

کافیه فقط یه عکس دیگه بگیری