بازیگر خانه سبز با انتشار این عکس نوشت: سه روز است که به منزل منتقل شده و دوران نقاهت را سپری میکنم. محبت های زلال و بی شائبه شما را هرگز از یاد نخواهم برد و وامدار توجهتان خواهم ماند.برقرار باشید.