«اکران خصوصى فیلم سینمایى نیوکاسل، یکى از متفاوت ترین نقش هایى که بازى کردم»