توزیع سریال نمایش خانگی "ریکاوری

از فردا ٢٦ تیر ماه، هر چهارشنبه در تمامی مراکز فروش، /البته من از قسمت دوم میام و امیدوارم روند قصه خیلی تغییر نکرده باشه، خسته نباشید و خدا قوت به تمام گروه ریکاوری که با تمام وجود سال پیش همین موقع کنار هم در گرمایِ شدید کیش کار کردیم، امیدوارم طناز رو دوست داشته باشید.