رویا نونهالی با شاه نقش ناتاشا در سریال خواب و بیدار در یادها مانده است.