محیا اسناوندی با انتشار این عکس نوشت: به از این چه شادمانی، که تو جانی و جهانی... 

ورود شکوهمندانت به هستی من؛ عقد بستگی قلب و جسم و روحمون، دلبرانه ترین روز تاریخ زندگیم، مقارن شد با روز میلاد حضرت ِ دلبر.... چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

AndroidOnlineNewsImage.aspx

3