این عکسو امروز مسعود سخایی برام فرستاد. فکر کنم برای سال ۷۹ بود .تاتر ((کمپیرک جادو))در تالار وحدت .به کارگردانی تاجبخش فنائیان