نمایى از سریال " سلام، آقاى مدیر"

هر شب از شبکه ٢ ، ساعت ٩:٣٠ شب

و تکرار قسمت اول ساعت ١١ صبح و ١٦:٣٠

قسمت اول رو دیدین ؟!