جین سیمور هم‌اکنون ۶۸ ساله و جو لاندو ۵۷ ساله است.