باغ ارم - پشت صحنه برنامه خوشا شیراز و افتخار ساعاتى کنار هموطنان خون گرم و میهمان نواز شیرازى بودن - دمتون گرم که اینقدر مهربونید و دوست داشتنى #استان_فارس #شیراز #خوشا_شیراز

رفقاى شیرازى و کلاً استان فارسى رو منشن کنید لطفاً