نوزدهمین جشن سینمایی حافظ. ممنونم از بانو آذر معماریان عزیز و جناب امید معلم.