تبریک به تمامی عوامل سریال بانوی عمارت که همه جوایز بخش تلویزیونی و درو کردند.

بویژه استاد عزیزالله حمید نژاد که با فروتنی جایزه خودشون و به بنده و خانم مریم مومن اهدا کردند و تبریک ویژه به حسام عزیزبابت بهترین بازیگر مرد درام تلویزیون....