جشن حافظ امسال هم با وجود خالی بودن جای آقای معلم با همت آذر جان معماریان، امید معلم و علی اوجی و دیگر دوستان بسیار عالی برگزار شد و من ممنونم از دوستان عزیزم که همیشه به من لطف دارن.