به گزارش پارس نیوز، 

هرچقدر تمرین کردم نمی‌توانم مسلط باشم مخصوصا که زیر پرچم بزرگی مثل علی معلم باشد.

باید حق شناس همدیگر باشیم.

این‌جا بهترین جا برای سپاس‌گزاری از کسانی است که باعث تا من به این‌جا برسم.

تشکر می‌کنم از اساتیدم و مخصوصا مهدی هاشمی که اولین کسی بود که از او آموختم.

بدون تعارف و شکسته‌نفسی خودم را هنرآموز می‌دانم.

تشکر می‌کنم از بینندگان که اگر نبودند ما باید جلوی آینه برای خودمان بازی می‌کردیم.