#مهران_مدیری

#منوچهرهادی

تبریک به مهران مدیری محترم برای کاندید شدن بهترین بازیگر مرد در جشن حافظ در فیلم #رحمان_۱۴۰۰