#نوستالژى من و بهمن قبادى عزیز سال ١٣٧٤. جشنواره بین المللى سوره اصفهان که من با فیلم کوتاه چارلى غمگین است و بهمن با فیلم کوتاه آن مرد آمد بعنوان کارگردان حضور داشتیم. این در حالى بود که هر دو با هم به شدت رفیق و گاهى همخانه بودیم. خاطرات مشترک چندین ساله و زیباى ما فراموش نشدنى است. آشنایى ما به زمانى بر مى گردد که من بازیگر ( نقش یونس ) و او دستیار کارگردان سریال نبردى دیگر یا همان حاج رسول رستگارى معروف ( ساخته: عبداله باکیده_١٣٧٠ ) بودیم . هنوز اعتقاد دارم که نام اولین فیلم سینمایى بهمن، یعنى زمانى براى مستى اسبها، بهترین نام یک فیلم در سینماى ایران است و خود اثر هم کارى درخشان و به یاد ماندنى است. #شاهد_احمدلو