گلشیفته جان جانانم ، تولدت تولدت تولدت مبارک . همیشه براى من همان دختر کوچولوى ناز و مهربان که همیشه پشتیبانم بوده هستى و باقى خواهى ماند . تاریخ تولد یک عدد است . هرروز تولد توست تا زنده هستیم. دوستت دارم و بسیار دلتنگتم