از راست به چپ: هومن سیدی،رویامیرعلمی،فریده سپاه منصور،سیامک صفری،مهدی پاکدل،امیردلاوری وشهرام حقیقت دوست این عکس متعلق است به سیزده سال پیش زمانی که اینستاگرام و دنیای مجازی هنوز وارد به زندگی مان نشده بود و در دنیای واقعی به دور از جنجال روی صحنه می رفتیم نمایش همسایه ی آقاست به کارگردانی حسین کیانی که در سال هشتاد و پنج در سالن چهار سو به صحنه رفت و اکنون فقط خاطره ای شده در ذهن ها