در کنار داریوش اسد زاده عزیز در سریال سی و نه هفته . با آرزوی سلامتی و طول عمر این پیشکسوت سینمای ایران و مرخص شدن ایشان از بیمارستان با سلامتی کامل