همه ی دغدغه ی خواهر بزرگها اینه که خواهر کوچیکه همیشه حالش خوب باشه..

نمیدونم چقدر موفق شدم..اما تو همین طور به خودی خود خوبی..

چون ذاتت قشنگه..مهربونه..پر از بخششه..

نگارم..خواهر کوچیکه..خداروشکر که اومدی به این دنیا..خوش اومدی تیر ماهی جان

ممنون که همیشه برام خواهر بزرگه بودی..جاتو با من عوض کردی

تولدت مبارک

#نجمه_جودکی #نگار_جودکی #تولد#تیرماه