تولدتون مبارک استاد

امروز ۱۹ تیرماه روز میلاد بزرگ‌مرد سینمای ایران ناصر تقوایی است.

ساخت سریال «دایی جان ناپلئون» بقلم ایرج پزشکزاد در کنار آثار ارزشمندی چون، رهایی، ناخدا خورشید، نفرین، صادق کرده، کاغذ بی خط و....

اورا برابری همیشه در قلب ایرانیان جاودانه کرد.

اما

افسوس که موانع بسیار سد راه او و فیلم های نساخته اش ، ما را از اثار بی همتای ایشان محروم!