هر چی بیشتر با آدم ها درگیر می شی بیشتر متوجه میشی که:

پولداری منش است ربطی به میزان دارایی افراد ندارد..... گدایی صفت است ربطی به بی پولی ندارد و فهم و شعور ربطی به مدرک تحصیلی، سن و سال و محلی که آدما زندگی می کنن و جایگاه و مقام و شهرتشون نداره......!!!!!

نه ؟!!!!!!!