به گزارش پارس نیوز، 

جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون نوشت: مجموعه تلویزیونی خوش ساخت و با محتوای «گاندو» هنرمندانه نوشته و هنرمندانه‌تر ساخته شد و هنرمندانه هم به پایان رسید و امتیازی ارزنده در کارنامه تلویزیونی جواد افشار و هنرمندان و همکاران او در گاندو نشاند.

گزینش، نگارش و تصویرسازی از سوژه‌ای ملی، بر اساس پرونده‌ای واقعی از یک رخداد امنیتی و سیاسی، الزاماتی را بر سر راه تولید گاندو گذاشته بود که میزان احتیاط و حساسیت پردازش آن را دوچندان می‌کرد.

جدا از ساختار هنری و تلویزیونی خوب، بازسازی و بازنمایی نمایشی و تماشایی شخصیت‌ها و حوادث و رخداد‌های واقعی، حساسیت‌های سیاسی و امنیتی و لحاظ منافع ملی، سبب شده بود تا سازندگان گاندو با احتیاط و حساسیت از کنار خط قرمز‌ها عبور کنند و جهت جلوگیری از سوءتفاهم‌های سیاسی، برخی رویداد‌ها و مسائل پرونده واقعی سریال را کمرنگ به تصویر در آورند.

با این همه، بعضی قسمت‌های آن، با واکنش‌های احساسی و سیاسی برخی سیاسیون روبرو شد که هوشمندی و درایت سازندگان سریال و احتیاط سیاسیون، مانع شد تا حاشیه‌های کمرنگ ایجاد شده پیرامون گاندو، شکل جنجال یابد و به دیدگاه‌های مختلف سیاسی و جناحی خدشه وارد کند. از همین رو، خوش ساختی و مضمون و محتوای ملی و انتقال خوب و هنرمندانه آن ها، باعث شد، گاندو در کنار صدرنشینان آثارخوب ملی و پلیسی امنیتی تلویزیون قرار گیرد. امتیاز‌ها و ویژگی‌های گاندو، جای تامل و تحسین دارد.