سریال گوهر کمال سال ۱۳۷۷

یادش بخیر

کارگردان عباس رنجبر

عکس ارسالی از طرف منصور خان هوجقانی دایی عزیزم. ممنون دایی جوون