چه خوش بود آن روزگاران چه خوش یادش بخیر و ماندگار (به مناسبت میلاد بهروز خان بقایى)