بردیای عزیزم، برادر نازنینم،رفیق خوبم،یار همیشگی مبارکت باشه.