حکایت ما شد عین حکایت خیابون ولیعصر، درست وقتی که نباید یک طرفه شد...... فقط تا ۲۶ تیر ماه #عاشقانه_های_خیابان بر صحنه هست.