شاگردی که استادی میکند. بعد از سالها نازنین #شیوا_اردوئی که سالها قبل در انجمن ایران-امریکا  افتخار معلمی اش را داشتم، یافتم. بانویی بالنده و برازنده که پس از چند دهه تلاش و فعالیت، اکنون در تاتر کشور برای خودش جایگاه ارزشمندی یافته. گفتگوی بسیار شیرینی داشتیم که حاصلش خبرهای خوشی در مورد اجراهایی به زبان انگلیسی خواهد بود که به زودی به اطلاعتون میرسونم و اینبار من در محضرش شاگردی میکنم و او مرا کارگردانی خواهد کرد. و همه ی اینها را مدیون دوست نازنینم#معصومه_کریمی هستم که ما را به همدیگر یاداوری کرد. زنده باد رفیق خوب