صبح امروز زمین لرزه نسبتا شدیدی کالیفرنیای امریکا را لرزاند. واکنش مجری خبر هنگام وقوع زلزله قابل توجهه. قاعده کلی اینه که صفحه تلویزیون نباید خالی بمونه و مجری در این لحظه با اعلام هشدارهای لازم و توجه به نکات ایمنی،آرامش خود رو حفظ کنه و به بیننده هم منتقل کنه. شاید در این استودیو به خاطر وجود دو مجری،این وظیفه ناخودآگاه تقسیم شد. یکی درمقابل بینندگان ماند و دیگری با رفتن به زیر میز، نکات ایمنی هنگام #زلزله را نشان داد. هرچند تا زمانی که در لحظه وقوع چنین اتفاقاتی قرار نگرفتیم نمیتونیم قضاوت درستی کنیم.