سخنرانی ترامپ در سالگرد استقلال آمریکا آن هم در واشنگتن و پشت شیشه ضد گلوله در برابر مردم خودشان!