یه انسان چند لیتر خون داره الیزابت؟ نمایش الیزابت باتوری ...به زودی..پردیس تئاتر شهرزاد.