فیلم شاخ گاو سال ٧٣

گفتنی است وحید شیخ‌زاده نیز مانند برادرش سعید علاوه بر بازیگری اجرا و گویندگی هم می‌کند.