رشیدپور با انتشار این عکس نوشت: در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

گفتنی است بعد از اعلام بازگشت حالا خورشید به آنتن شبکه 3، رشیدپور هنوز هیچ موضعی نسبت به این موضوع نگرفته است.