وسعتش را کسی نمیفهمد

مثل پروردگار بی‌همتاست

او خودِ عشق، خودِصبر است

مادرم اسم اعظمش دریاست

امیدصباغ_نو .

مادرم ...تمامِ من ... زادروزت فرخنده به من ، به ما ، به روزگار...

من به قربانِ اون دلت، اون چشات...