زادگاه پدری من نراق با قدمت بالای دوهزارسال دومین شهر تاریخی دارای طرح ویژه گردشگری و اینجا هم خانه زیبا و بوم گردی نخجیر