آوازِ شیرین من، امروز روز توست.

جادو باش، قوی باش، باوقار باش ، دفتر شعر خیام و مولانا را بخوان.

نور چشمان ما باش.

تو و همه دختران، شاهکارهای خلقت هستید.

دختران فروغ عشق نسل فردایند.

بر دستانشان بوسه میزنم.

روز دختر فرخنده.

#آواز_قربانی

#آوازقربانی

#روز_دختر

#روز_دختر_مبارک

عکس از مرضیه امیری در برج میلاد.