. یکی از بی نظیرترین گروه بازیگران که در این سالها باهاشون کار کردم.امین.نسیم،رامین ،پوریا،هدیه،هانیه،حورا،مبینا،ارغوان،آتنا،متین ،پریسا ،بردیا و زیبا گروه بازیگران نمایش الیزابت باتوری.همینطور بچه های خارق العاده پشت صحنه که در عکس نیستند ،پارسا،علی،پرهام،بهرام