روز دختر به همه دختران سرزمینم مبارک

بچه که بودیم برای اینکه سر به سر سپند بذارم این شعرو میخوندم. الانم محض خنده مینویسم و هیچ منظوری هم ندارم چون اگه نکته ای توش باشه اول از همه باید خودم بهم بر بخوره که پسر دارم و عاشقشم

و اما شعر

خدا هر بنده ای رو‌دوست داره

براش یکصد هزار دختر میاره

کند گر او‌غضب یک بنده ای را

پسر از آسمون بهرش میباره