روز دختر مبارک

روز دختر رو به تمامی دختران ایران زمین تبریک میگم و آرزوی موفقیت سلامتی و شادی دارم برای همه دخترهای نازنین سرزمینم و شاینای داییش.حس خوبی بود تو ‌این عکس و بالاخره بوس کرد منو شاینای عشق داییش

عکس:مرتضی محمدی