بعضی‌ها به شعر

بعضی به ترانه

برخی به فیلم

و عده‌ای هم به کتاب پناه می‌برند

اما مدت‌هاست که آدم‌ها دیگر

به همدیگر پناه نمی‌برند

#اغوز_آتای

عکس: از نیلوفر جان