. هر ثانیه که میگذره دلم بیشتر برات تنگ میشه ، برای لحظه هایی که می تونیم کنار هم باشیم و جبر جغرافیایی نمی زاره ، واسه پیاده روی های نرفته مون ، واسه حرفای نگفتمون ، واسه سینما ها و تئاتر ها و سفرای نرفتمون ، واسه کل کلای نکردمون ... دلم برای همچی می گیره ... دور بودن ازت نقطه ضعف بزرگ زندگیمه ... اما فکر اینکه خون تو رگهای من خون تو رگهای توئه و هیچ کس تو دنیا از جنس من و تو نیست بهم آرامش میده ... من هر روز با تو خیلی کارا رو نمی کنم دختر جون و این دلتنگی و بی قراری داره توم رشد می کنه و بزرگ و بزرگتر میشه ... آغوشت کجاس هانی جاااااان