با میترا جانم در #سه_شنبه_های_بدون_خودرو

دوچرخه‌سواری مخصوصا صبح های زود وقتی هنوز گرم نشده هوا،کلی کیف میده امتحان کنید.