هر جا رفتم گفتم تو خواهرمی.. درسته با هم نسبت خونی نداریم اما..چه دلیلی محکم تر از این که دلامون خواهریمونو مهر کرده..

این روزها برام روزهای سختیه..

 

چون تو برای همیشه از ایران رفتی..و این دوری...

لیدا جانم..خواهر جانم..

امیدوارم در کنار اقای مهاجر عزیز و لنای قشنگت زندگیت قشنگ باشه..

که هست چون قشنگی هدیه ی توئه..

قرارمون یادت نره..

یادت نره که چقدر دوست دارم..

هم سفرت هم این زندگی جدیدت مبارکت باشه عزیز دلم..

فقط من موندم و دوری از تو..

قراره بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم.