خیلی وقت بود پدر و دختری نیومده بودیم بیرون و جای همتون خالی چقدر خوش گذشت. شاد و سلامت باشید